Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Egzamin F-gazy


Od lutego 2018 roku zgodnie z nowymi przepisami prowadzimy egzaminy w zakresie F-gazów również w odniesieniu do agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach


 Terminarz egzaminów znajduje się w zakładce Egzaminy F-gazy

Studia podyplomowe Chłodnictwo i klimatyzacja


Od 31 sierpnia do 24 września 2018 roku prowadzimy drugi nabór na studia podyplomowe Chłodnictwo i klimatyzacjaKatedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego Wydziału Techniki Morskiej i Transportu zaprasza na  studia podyplomowe pt. „Chłodnictwo i Klimatyzacja”.
Studia podyplomowe są kierowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych minimum pierwszego stopnia kierunków technicznych lub pokrewnych pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i budową systemów chłodniczych  i klimatyzacyjnych.

Bezpłatna rekrutacja  od dnia 31.08.2018 do 24.09.2018:
1 rejestracjaelektroniczna na http://www.zut.edu.pl/index.php?id=2815  studia podyplomowe.
2. Po rejestracjji elektronicznej  w pokoju 433 na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu  należy złożyć następujące dokumenty:
   a)  odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów wyższych / potwierdzoną przez uczelnię kopię odpisu dyplomu,  
   b) kopia dowodu osobistego / innego dokumentu potwierdzającego tożsamość słuchacza,
   c) 1 fotografia,
   d) karta zgłoszenia wydruk z elektronicznej rekrutacji,
   e)  skierowanie z zakładu pracy jeżeli kandydat jest delegowany przez zakład pracy.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informację pod adresem email: kkitch@zut.edu.pl, tel. 91 449 40 62 oraz 91 449 48 90.

Studia podyplomowe będą trwały 2 semestry, w systemie niestacjonarnym w sobotę i niedzielę.
Koszt 2000 zł za semestr (przy grupie 15 uczestników). Opłatę za studia podyplomowe można wnosić (po ich uruchomieniu):
·        jednorazowo za semestr: w terminie do 31 października - za semestr zimowy oraz do 31 marca – za semestr letni,
·         w systemie ratalnym: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia – za semestr zimowy oraz do 31 marca, 30 kwietnia, 31 maja – za semestr letni.